Finanční služby

Souběžně s obchodní činností se naše společnost věnuje poskytování účetních a daňových služeb. Orientujeme se především na živnostníky, podnikatele, malé a střední firmy, kterým nabízíme kompletní ekonomický servis – vedení účetnictví a daňové evidence.

Vedení účetnictví

 • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví
 • Přiznání k DPH, k dani silniční, k dani z nemovitostí a jiným průběžně placeným daním
 • Evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Zpracování roční účetní závěrky

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • daňová evidence příjmů a výdajů
 • daňová evidence majetku a závazků
 • archivace dokladů

Pro zpracování rámcové nabídky služeb nám postačí znát rozsah Vaší ekonomické činnosti:

 • počet vystavených × přijatých faktur za měsíc
 • plátce × neplátce DPH
 • zahraniční obchod s EU × třetími zeměmi
 • poptávky zasílejte na info@pronexus.cz